კალკულატორი
სააპლიკაციო ფორმა

ვალუტა

გაყიდვა

ყიდვა

USD 2.4990 2.4010
EUR 2.7090 2.5890
USD 2.4498
EUR 2.6436