კალკულატორი
სააპლიკაციო ფორმა

ვალუტა

გაყიდვა

ყიდვა

USD 2.7550 2.6650
EUR 3.2760 3.1160
USD 2.7137
EUR 3.1897