კალკულატორი
სააპლიკაციო ფორმა

ვალუტა

გაყიდვა

ყიდვა

USD 2.6360 2.5380
EUR 2.7960 2.6760
USD 2.5883
EUR 2.7402