კალკულატორი
სააპლიკაციო ფორმა

ვალუტა

გაყიდვა

ყიდვა

USD 2.7350 2.6450
EUR 2.9520 2.8320
USD 2.6891
EUR 2.8867