კალკულატორი
სააპლიკაციო ფორმა

ვალუტა

გაყიდვა

ყიდვა

USD 2.4500 2.3900
EUR 2.6730 2.5880
USD 2.4100
EUR 2.6161