კალკულატორი
სააპლიკაციო ფორმა

ვალუტა

გაყიდვა

ყიდვა

USD 2.4250 2.3650
EUR 2.8590 2.7190
USD 2.3987
EUR 2.7938