კალკულატორი
სააპლიკაციო ფორმა

ვალუტა

გაყიდვა

ყიდვა

USD 2.5150 2.4450
EUR 3.0280 2.8880
USD 2.4829
EUR 2.9497