კალკულატორი
სააპლიკაციო ფორმა

ვალუტა

გაყიდვა

ყიდვა

USD 2.4600 2.3700
EUR 2.7920 2.6320
USD 2.4172
EUR 2.7114