სალომბარდე სესხი ავტომობილის უზრუნველყოფით (ავტოლომბარდი)

 

სესხის პირობები

  • მინიმალური თანხა: 1 000 ლარი.
  • მაქსიმალური თანხა: შეზღუდვის გარეშე (არა უმეტეს 70% უზრუნველყოფის საბაზრო ღირებულებისა).
  • საპროცენტო განაკვეთი თვეში: 3% - დან.
  • ვადა: 3 – 60 თვე.
  • დაფარვის მეთოდი: მარტო პროცენტი ან ანუიტეტი.

 

გირაოს ობიექტი (უზრუნველყოფა)

მოძრავი ქონება: მსუბუქი ავტომობილი, მაღალი გამავლობის ავტომიბილი.

გამოშვების წელი: 1998 წლიდან. 

 

მოთხოვნა მსესხებელის და/ან მესაკუთრის მიმართ

  • ასაკი: 23 – 65 წელი.
  • ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე.
  • სტაბილური შემოსავალი.
კალკულატორი