იპოთეკური სესხი

სესხი ნებისმიერი მიზნისთვის უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

 • მინიმალური თანხა: 1 000 ლარი.

 • მაქსიმალური თანხა: შეზღუდვის გარეშე (არა უმეტეს 50% უზრუნველყოფის საბაზრო ღირებულებისა).

 • საპროცენტო განაკვეთი თვეში: 2%–დან.

 • ვადა: 3 – 60 თვე.

 • დაფარვის მეთოდი: მარტო პროცენტი ან ანუიტეტი.

 

გირაოს ობიექტი (სესხის უზრუნველყოფა). უძრავი ქონება მდებარე:

 • ქ. თბილისი და მისი შემოგარენი.

 • ქ. რუსთავი.

 • ქ. ბათუმი და მისი შემოგარენი.

 • ქ. ქობულეთი და მისი შემოგარენი.

 • დაბა ბაკურიანი.

 • სოფ. გუდაური.

 • ქ. თელავი.

 

მოთხოვნა მსესხებელის და/ან მესაკუთრის მიმართ

 • ასაკი: 23 – 65 წელი.

 • ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე.

 • სტაბილური შემოსავალი.

 

 


კალკულატორი